Kullanıcı Hizmet Sözleşmesi

Bu Kullanıcı Hizmet Sözleşmesi (“Sözleşme”), [Şirket Adı] (“Şirket”) ile [Kullanıcı Adı & E-Posta] (“Kullanıcı”) arasında aşağıdaki koşullar ve hükümlerle akdedilmiştir:

1. Hizmetlerin Kapsamı

Şirket, kullanıcılara [Sitenin/Servisin Tanımı] hizmetini sunmayı taahhüt eder. Bu hizmet, [hizmetin kapsamı ve tanımı] gibi belirlenmiş olan hizmetleri içerir.

2. Kullanıcı Hakları ve Sorumlulukları

  • Kullanıcı, hizmeti yasalara, kurallara ve bu sözleşmede belirtilen koşullara uygun olarak kullanmayı kabul eder.
  • Kullanıcı, hizmeti kötüye kullanmamayı, hizmetin güvenliğini tehlikeye atacak eylemlerden kaçınmayı taahhüt eder.
  • Kullanıcı, hizmeti üçüncü taraflara satmak, kiralamak, devretmek veya başka bir şekilde ticari amaçlarla kullanmamayı kabul eder.

3. Hizmetin Kullanımı

  • Kullanıcı, hizmeti yalnızca kişisel ve yasal amaçlarla kullanmayı kabul eder.
  • Kullanıcı, hizmeti kendi riski altında kullanır ve Şirket’in hizmetin kesintisiz veya hatasız olacağı konusunda herhangi bir garanti vermediğini kabul eder.

4. Fikri Mülkiyet Hakları

  • Şirket, hizmetin tüm fikri mülkiyet haklarını korur. Kullanıcı, hizmeti kendi kişisel kullanımı için kullanma hakkına sahiptir ve hizmet üzerindeki tüm hakları devralmaz.

5. Gizlilik ve Veri Kullanımı

  • Kullanıcı, hizmeti kullanırken toplanan kişisel verilerin Şirket tarafından kullanılmasına ve işlenmesine izin verir.
  • Şirket, kullanıcıların gizliliğini korumak için gerekli önlemleri almayı taahhüt eder.

6. Sözleşmenin Sonlanması

  • Bu sözleşme, kullanıcının hizmeti kullanmayı bırakması veya Şirket tarafından kullanıcıya hizmetin sonlandırılması ile sona erer.

Bu Sözleşme, taraflar arasındaki tam ve eksiksiz anlaşmayı teşkil etmektedir. Bu Sözleşme, tarafların önceden belirlenmiş yazılı onayı olmaksızın değiştirilemez veya değiştirilemez.

İmzalar:

Seri Lisans

[Kullanıcı Adı & E-Posta]